Warunki użytkowania i polityka prywatności

Użytkowanie naszego serwisu oznacza, że akceptujesz Warunki użytkowania i politykę prywatności.

Spis treści:

Warunki użytkowania

Polityka prywatności

Warunki użytkowania

Ważna informacja

Przeczytaj uważnie poniższe Warunki użytkowania (zwane również jako „Warunki użytkowania”, „Warunki świadczenia usług” lub „Regulamin”). Dostęp do strony http://elex.info.pl – ELEX Info (wszystkie strony internetowe ELEX Info mogą być dalej określane, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, jako „strona”, „witryna” lub „ELEX Info) dostarczany jest na warunkach, które są określone poniżej.

Operatorem ELEX Info jest „sieć GameWalk.pl” (http://gamewalk.pl).

Wszyscy odwiedzający nie będący ludźmi (np. roboty internetowe) będą identyfikowani jako podmioty, które ich kontrolują, stworzyły lub wykorzystują. Te podmioty są uznane jako odpowiedzialne za działania wykonane przez odwiedzających nie będący ludźmi, dokładnie tak samo, gdyby one dokonały tych akcji bezpośrednio.

Prawa dostępu przyznane na podstawie Warunków użytkowania są niezbywalne bez pisemnej zgody właściciela ELEX Info. Jesteś odpowiedzialny za działania każdej innej osoby, która może korzystać z twoich praw dostępu na stronie ELEX Info.

Wprowadzenie

Poniższe warunki regulują wszelkie warunki korzystania z strony ELEX Info i wszystkich treści i usług dostępnych na stronie lub poprzez nią. Strona internetowa jest oferowana z zastrzeżeniem zaakceptowania bez modyfikacji wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie i wszystkich innych powiązanymi zasadami i politykami (w tym, bez ograniczeń, Polityki prywatności ELEX Info).

Poprzez dostęp lub używanie jakiejkolwiek części strony, wyrażasz zgodę na związanie się z warunkami i postanowieniami niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, nie możesz korzystać ze strony lub jakichkolwiek oferowanych przez nią usług.

Dostęp do strony jest świadczony bezpłatnie. Podczas przeglądania ELEX Info wyświetlamy reklamy, dzięki którym nie musimy pobierać opłat za korzystanie z serwisu.

Odpowiedzialność za treści i usługi

Nasze treści i usługi są dostarczane „takie jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub domniemanej. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, ale nie ograniczając się tylko do tych, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, przypadkowe lub wtórne, lub inne straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z naszych produktów i usług.

Odpowiedzialność za konto

Jeśli utworzysz konto na stronie, jesteś w pełni odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa konta (np. odpowiednio silne hasło) oraz za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta i wszelkich innych działania podjęte na stronie ELEX Info.

Zasady publikacji treści i odpowiedzialność

Jeśli wysyłasz komentarz, materiał (screen do galerii, wpis do działu Download), informację, artykuł, linki lub w inny sposób (ty – czyli z wykonujesz te działania z twojego konta) dodajesz własne treści (wszystko co przesyłasz do ELEX Info jest treścią), ponosisz pełną odpowiedzialność za treść i wszelkie szkody wynikające z tej treści. Dotyczy to każdej treści, niezależnie od tego, czy dana treść stanowi tekst, grafikę, plik audio, oprogramowanie do komputera lub innego rodzaju informację cyfrową. Poprzez udostępnianie treści, użytkownik oświadcza, że:

 • pobieranie, kopiowanie i korzystanie z treści nie narusza praw własności, w tym, lecz nie ograniczając się do tego, do praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw do tajemnic handlowych lub osób trzecich,;
 • przestrzegane są jakichkolwiek licencje odnoszące się do treści, i zrobił wszystko, co niezbędne, aby skutecznie przedstawić końcowym użytkownikom wszelkie wymagane warunki;
 • treść nie zawiera ani instaluje żadnych wirusów, robaków, malware, koni trojańskich lub innych szkodliwych lub niszczących treści;
 • treść nie jest spamem, nie jest wytworzona maszynowo lub generowana losowo, i nie zawiera nieetycznych lub niepożądanych treści o komercyjnym przeznaczeniu do kierowania ruchu do witryn osób trzecich lub zwiększenia pozycji w wyszukiwarkach witryn stron trzecich, lub do dalszych nielegalnych działań (takich jako phishing) lub wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła materiału (np. fałszowanie);
 • treść nie łamie rażąco zasad ortografii, nie jest wulgarna, nieprzyzwoita, zniesławiająca, oszczercza, nienawistna lub rasistowska, nie narusza prywatności lub praw osób trzecich i nie jest w jakikolwiek inny sposób niezgodna z prawem;

Poprzez przesłanie treści na stronę, udzielasz operatorowi ELEX Info bezwzględnie: światowych, nieodpłatnych i niewyłącznych praw to powielania, modyfikowania, adaptowania i publikowania treści. W przypadku chęci usunięcia treści z strony ELEX Info, po uprzednim kontakcie z nami, dołożymy wszelkich starań do usunięcia treści, ale ze względu przyczyn technicznych (np. pamięć podręczna Google) nie zawsze treść można uczynić natychmiastowo całkowicie niedostępną.

Bez ograniczenia przez jakiekolwiek z tych oświadczeń i gwarancji, operator ELEX Info ma prawo (ale nie obowiązek) całkowicie subiektywnego odmówienia publikacji treści lub usunięcia. Odmowa lub usunięcie może nastąpić bez uzasadnionej opinii. Treść zostanie usunięta zwłaszcza gdy narusza czyjeś prawa lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwa, łamiąca prawo lub obraźliwa. Operator ELEX Info ma także prawo do usunięcia konta lub zabronienia dostępu do korzystania ze strony, komukolwiek, z jakiegokolwiek powodu, według własnego uznania. Następuje to zwłaszcza, gdy z danego konta naruszenia są notoryczne lub o dużej wadze.

Odpowiedzialność odwiedzających

Operator ELEX Info nie ocenia i nie przegląda wszystkich treści, łącznie z oprogramowaniem komputerowym, zamieszczonych na stronie, a zatem nie może być odpowiedzialna za zawartość tych treści lub skutki ich wykorzystania. [strona-name] nie reprezentuje ani sugeruje, że popiera zamieszczone treści, albo że uważa takie materiały są dokładne, przydatne lub szkodliwe. Jesteś odpowiedzialny za podejmowanie środków ostrożności, gdy to konieczne, aby chronić siebie i swoje systemy komputerowe przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Każdy użytkownik, który znajdzie treści, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób łamią prawo, lub treści zawierające nieścisłości techniczne, błędy typograficzne lub inne błędy ma obowiązek zgłaszania takich treści operatorowi ELEX Info. W ten sam sposób, każdy, kto odkryje treść na stronie, która zawiera materiały naruszających prywatność lub prawa, lub narusza własność intelektualnej oraz inne praw własności osób trzecich, lub pobiera, kopiuje lub używa treści, które podlegają dodatkowym warunków, określonym lub nieokreślonym, musi zgłosić się do operatora ELEX Info. Operator ELEX Info nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze strony, lub z dowolnego pobierania, użytkowania treści na niej zamieszczonych.

Treści innych stron

Nie sprawdziliśmy i nie możemy przeglądnąć, wszystkich treści, w tym oprogramowania komputerowego, dostępnego za pośrednictwem stron internetowych, do których ELEX Info zawiera linki lub które zawierają linki do do ELEX Info. Operator ELEX Info nie ma żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi, i nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na nich treści lub ich wykorzystanie. Operator ELEX Info nie reprezentuje ani sugeruje że popiera takie witryny lub strony internetowe. Jesteś odpowiedzialny za podejmowanie środków ostrożności, gdy to konieczne, aby chronić siebie i swoje systemy komputerowe przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Operator ELEX Info nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z innych stron internetowych powiązanych z ELEX Info.

Naruszenie praw autorskich

Jeśli uważasz, że na tej stronie łamane są twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia operatora ELEX Info. W przypadku uzasadnionych powiadomień, łamiące prawo treści zostaną usunięte, a jeśli spowodował to użytkownik, jego konto zostanie zablokowane lub usunięte, zgodnie z oświadczeniem wyżej.

Własność intelektualna

Znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo użyte w treści strony mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich. Korzystanie ze strony nie udziela żadnych praw ani licencji na reprodukcję lub wykorzystywanie w inny sposób wszelkich chronionych prawnie wartości.

Blokada i wypowiedzenie

Operator ELEX Info może zablokować dostęp do całości lub części stron w dowolnym czasie, z lub bez podania przyczyny, z lub bez wypowiedzenia powiadomienia, od określonej daty lub ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli chcesz wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania dla twojego konta na stronie ELEX Info (jeśli je masz), możesz po prostu zaprzestać korzystania ze strony. Jeśli chcesz zlikwidować swoje konto – skontaktuj się z nami (panel Redakcja w górnej nawigacji). Po wypowiedzeniu wszystkich postanowień niniejszych Warunków korzystania, ze swej natury będą one nadal obowiązywać, w tym, nie ograniczając tylko do tego, przepisy własności i ograniczenia odpowiedzialności.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Treści na stronie ELEX Info są dostarczone w stanie „tak jak widać”. Operator ELEX Info nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi domniemaną gwarancję lub warunki handlowe, przydatności do konkretnego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej lub innych naruszenie prawa. Ponadto, operator ELEX Info nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, poprawności, prawdopodobieństwa lub niezawodności korzystania z treści dostępnych na stronie lub w witrynach związanych z tą stroną. Strona może być również niedostępna z dowolnych przyczyn (na przykład, ale nie tylko, technicznych).

Oświadczenie

Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał ze strony w ścisłej zgodzie z jej informacyjnym i społecznościowym przeznaczeniem, w zgodzie z Polityką prywatności ELEX Info, w zgodzie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jego korzystanie ze strony nie narusza nienależnych praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zmiany

Operator ELEX Info zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub wymiany jakiejkolwiek części niniejszych Warunków użytkowania. Operator ELEX Info może zmienić niniejsze Warunki korzystania i wszelkie pokrewne dokumenty (np. Politykę prywatności) w dowolnym czasie. W takim wypadku, będziesz musiał zaakceptować nowe warunki podczas logowania.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu „ELEX Info” (http://elex.info.pl) jest „sieć GameWalk.pl” (http://gamewalk.pl).
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, nazwa przeglądarki, systemu operacyjny, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu publikacji komentarza, przesłania własnej treści obsługi lub kontaktu z Operatorem Serwisu.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

na podstawie wzoru z ogicom.pl


Dodaj komentarz