Wniosek o rejestrację marki ELEX złożony już w maju!

Jak się okazuje, Nordic Games, czyli wydawca gry ELEX złożył wniosek o zastrzeżenie jej marki już 20 maja tego roku. Gdyby chodziło o dużo bardziej głośny projekt dużo bardziej znanego wydawcy – a poza tym ktokolwiek się spodziewał współpracy tych dwóch podmiotów – na skutek publikacji tej informacji na stronach odpowiednich urzędów już dawno odkrylibyśmy tytuł powstającej produkcji.

NG złożyli wniosek o rejestrację 20 maja w europejskim Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, po czym 25 maja uczynili to samo w amerykańskim urzędzie patentowym. Jednak w ostatnim tygodniu złożono kolejny wniosek – rozszerzający zastrzeżenie praw do marki ELEX na dosyć ciekawej i niestandardowej płaszczyźnie.

elextrademark

Podsumowując, szwedzka firma Nordic Games Licensing AB odpowiednio 20 maja w Europie i 25 maja w USA złożyła wniosek o rejestrację marki ELEX w takich obszarach tzw. klasyfikacji nicejskiej:

  • klasa 9: Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej; urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami; kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery; urządzenia do gaszenia ognia.
  • klasa 28: Gry i zabawki; artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe.
  • klasa 42: Badania oraz usługi, – naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie; analizy przemysłowe i usługi badawcze; projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

A złożony w amerykańskim urzędzie 10 lipca tego roku, nowy wniosek dotyczy:

  • klasa 41: Nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna.

Mimo dziwnego brzmienia, najprawdopodobniej klasa ta zastrzeżona jest wyłącznie dla grupy towarów „gry (usługi-) świadczone online”, ale oczywiście NG mają do dyspozycji całą paletę możliwości. Spekulacje jednak może budzić rejestracja wyłącznie w USA – i ogólna jej nietypowość dla tego typu gier.

nordicgames
Nie bójcie się jednak urządzeń do gaszenia ognia, ozdób choinkowych i innych udziwnień. W porównaniu do marki Risen nie zastrzeżono tutaj klasy 16, mówiącej o elementach związanych z szeroko rozumianą poligrafią, ale marka poprzedniej gry PB nie zawierała za to punktu związanego z badaniami i usługami – czyli klasy 42. Pomijając świeżo dodaną klasę 41, wniosek zastrzega te same obszary co złożony jeszcze przez JoWooD wniosek o rejestrację marki ArcaniA – dziś posiadanej przez Nordic Games. Aby pominąć zbędne skojrzenia, jeśli chodzi o płaszczyzny zastrzeżone w europejskim urzędzie, te same są zastrzeżone przy marce Gothic – oczywiście w innych urzędach jest ona nieco szersza.

Z uwagi na prodceurę prawną, wszystkie wnioski do jesieni nie zostaną zarejestrowane, gdyż trwa okres wpływu sprzeciwów. My nie mamy żadnych – poza żalem, że nie odbył się żaden kontrolowany przeciek.

Źródła: opis klas nicejskich ze strony Urzędu Patentowego RP grab.uprp.pl oraz wyszukiwarka TMview, aby uzyskać odpowiednie wyniki należy wpisać w nią frazy:

  • tm:elex AND anm:”Nordic Games Licensing AB”
  • tm:risen AND anm:”KOCH Media GmbH”
  • tm:gothic AND anm:”Pluto 13 GmbH”

Dodaj komentarz